Rezultati

ŠPORTNE IGRE JESENIC - NOGOMET

21.06.2010

Končni rezultati:
- liga v nogometu - končni rezultati

Vodja športnih programov,
Gaber ŠORN, prof.šp.vzg.