Razpisi

Jožefov sejem 2023 - zabaviščni park

14.2.2023

Priloge:

Zavod za šport Jesenice objavlja javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem javne površine za postavitev začasnega zabaviščnega parka v času tradicionalne prireditve

»JOŽEFOV SEJEM 2023«.

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora, javne površine za postavitev začasnega zabaviščnega parka v času tradicionalne prireditve »Jožefov sejem 2023«, ki bo potekala od 17. do 19. marca 2023, na prireditvenem prostoru Stara Sava na Jesenicah.

1. Predmet poziva: zbiranje ponudb za oddajo prostora za postavitev začasnega otroškega zabaviščnega parka z namenom sejemske popestritve »Jožefov sejem »2023« od 10. do 20. marca 2023 (pripravljalna dela niso všteta v obdobje).

2. Lokacija: javna površina na Stari Savi med poslovnimi prostori družbe KOV d.o.o. in Vipro d.o.o.; parc. št. 897/11, 901/15 in 902/120 k. o. Jesenice, k.o. cca 900 m2, last Občine Jesenice. Natančneje je lokacija razvidna in priloženega »ortofoto« posnetka.

Več v prilogi, obrazec za ponudbo je priložen vabilu.

3.-javni-poziv-zabaviscni-park-2023.pdf zp2018-zabaviscni-park.pdf

Rok prijave: 24.2.2023.

Zavod za šport Jesenice

Poglejte še: