Razpisi

Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

20.8.2021

Od danes dalje je na spletni strani Občine Jesenice objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2021.  

Več si lahko preberete na povezavi:
https://www.jesenice.si/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/22131-javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-izobrazevanje-usposabljanje-in-izpopolnjevanje-strokovnih-kadrov-v-sportu-v-letu-2021

Rok za oddajo vloge je do vključno ponedeljka, 6. 9. 2021 do 14:30 ure.