Razpisi

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora - prostor v MCJ

7.6.2021

Priloge:

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Zavod za šport Jesenice objavlja

N A M E R O
o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora

Naziv upravljavca: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, matična številka 1638629000, davčna številka SI 33564540.

Opis predmeta in izhodiščna cena: predmet najema je poslovni prostor št. 2 oziroma dve vezani pisarni v izmeri 13,5m/2 in 22,5 m/2, skupaj 36 m/2, ki se nahaja na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 22, Jesenice, v stavbi Mladinskega centra Jesenice, ki stoji na, parc. št. 1170/1, št. stavbe 1214, 2175 k.o. Jesenice, skupaj s souporabo sanitarij in kuhinje.
več informacij v prilogi »

Rok za oddajo vloge: 28.6.2021

namera-o-oddaji-prostora-mcj-07062021.pdf