Razpisi

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora

26.5.2021

Priloge:

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Zavod za šport Jesenice objavlja

N A M E R O
o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora

Naziv upravljavca: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, matična številka 1638629000, davčna številka SI 33564540.

Opis predmeta in izhodiščna cena: predmet najema je poslovni prostor, ki se nahaja v Športni dvorani Podmežakla na naslovu Ledarska ulica 4, Jesenice, parc. št. 2175 k.o. Jesenice, stavba št. 771, površine cca 126,5 m2, v prvem nadstropju stavbe, ki vsebuje stopnišče s podestom, moške in ženske sanitarije ter večjo sejno sobo s čajno kuhinjo in shrambo.

Izhodiščna najemnina: najemnina znaša 126,5,00 EUR na mesec. V pogodbi se določi obveznost uporabnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, ki jih dogovorita s pogodbo.
več informacij v prilogi »

Rok za oddajo vloge: 17. junij 2021

namera-o-sklenitvi-pogodbe-vip-ii--20210526.pdf