Razpisi

Obvestilo uporabnikom objektov

19.10.2020

Priloge:

Spoštovani uporabniki,

obveščamo vas, da glede na trenutne ukrepe vlade vezane na COVID-19 odpovedujemo vse termine rekreacijskih skupin in rekreacijskih vadb v vseh naših objektih. Izvajalcem letnega programa športa omogočamo uporabo naših objektov, presojo o upravičenosti uporabe prepuščamo posameznemu izvajalcu. V vsakem primeru je potrebno upoštevati priporočila NIJZ.

Najemniki poslovnih prostorov, ravnajo skladno z veljavnimi odloki, ki se nanašajo na njihovo dejavnost.

Prepoved uporabe objekta za rekreativne namene velja do spremembe statusa statistične regije, oziroma do uveljavitve novih ukrepov ali razjasnitve obstoječih odločb.

Natančnejša pojasnila o ukrepih so razvidna iz razlage sprejetih ukrepov, ki je pripeta v prilogi.

Morebitna pojasnila lahko dobite na zsj.programi@siol.net

Zavod za šport Jesenice