Razpisi

Namera o oddaji plezalne stene v najem - september 2020

15.9.2020

Priloge:

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Zavod za šport Jesenice objavlja

N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe za najem Plezalne stene na Tržnici Jesenice

Naziv upravljavca: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, matična številka 1638629000, davčna številka SI 33564540.

Opis predmeta in izhodiščna cena: predmet najema je Plezalna stena, ki se nahaja na Tržnici Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 53 A, Jesenice, parc. št. 902/92, k.o. 2175 - Jesenice, št. stavbe 3162 (del). Objekt vsebuje športno dvorano, opremljeno za prosto plezanje v izmeri 106,20 m2 in prostor za shrambo opreme z možnostjo ureditve sanitarij.

Izhodiščna najemnina: najemnina znaša 1,00 EUR na mesec. V pogodbi se določi obveznost uporabnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, ki jih dogovorita s pogodbo

več informacij v prilogi »

Rok za oddajo vloge: 5. oktober 2020 do 12:00 ure.