Razpisi

Javni razpis za uporabo športnih objektov v sezoni 2020-2021

13.8.2020

Priloge:

Zavod za šport Jesenice na podlagi 6. člena Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa (Ur. l. 92/2012) objavlja

JAVNI RAZPIS

ZA ODDAJO ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPORABO ALI NAJEM V SEZONI 2020/2021

več informacij v prilogi »

Rok prijave je do vključno 31.08.2020.