Razpisi

Javno zbiranje ponudb - za prodajo rabljene opreme

19.6.2020

Priloge:

Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS 11/18, 79/18) ter v skladu s 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) objavlja

Javno zbiranje ponudb

za prodajo premičnin - rabljene opreme v upravljanju Zavoda za šport Jesenice

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, tel.: 04 5884 662

2. Rabljena oprema, ki je predmet prodaje:

a) Vhodna kovinska vrata: na voljo je več kosov nepopolnih vrat naslednjih dimenzij:
- dvokrilna vrata: dimenzije v: 215 cm, š: 200 cm, panik kljuka na eni strani, navadna kljuka na drugi strani, okroglo okno na obeh krilih, rdeča; 2 kom;
- dvokrilna vrata: okvir vrat 217 cm x 185 cm, okroglo okno na vratih, panik kljuka, navadna kljuka, sivo zelena;
- dvokrilna vrata: 215 cm x 190 cm, panik kljuka, navadna kljuka, kvadratno okno, sivo zelena; 2 kom;
- dvokrilna vrata: 215 cm x 200 cm, panik kljuka, kvadratno okno, temno siva, 1 kom;
- enokrilna vrata: 215 x 100cm, panik kljuka, desna, temno zelena, 2 kom;
- enokrilna vrata: 210 x 110cm, panik kljuka, leva, temno zelena, 1 kom;
- enokrilna vrata: 190x10cm, leva, temno zelena, 1 kom;
- enokrilna vrata: 210x110cm, leva, panik kljuka, temno siva, 1 kom;
- enokrilna vrata: 210x80cm, temno zelena, leva in desna, 2 kom;
- enokrilna vrata: 210x110cm, leva, temno siva, 1 kom.
Izhodiščna cena za kos dvokrilnih vrat je 15 EUR za kos enokrilnih 10 EUR.

b) Plastika za inline hokej: na razpolago je cca 1300 m2 rabljenih plastičnih plošč, dimenzij 27,2 mmx 27,2 mm, ki so bile podlaga za inline hokej. Uporabne so kot podlaga za garaže, kleti ipd.
Izhodiščna cena za 10 kosov plošč je 1 EUR.

c) Pisarniške neonske luči: na voljo je več kosov rabljenih pisarniških neonskih luči, in sicer 8 kom dolgih širokih, 2 kom dolgih ozkih in 4 kom kvadratnih luči.
Izhodiščna cena 2 EUR/kos

več informacij v prilogi »

Rok za oddajo ponudb: 09.07.2020