Razpisi

Povabilo športnim delavcem za vključitev v delo organov Športne zveze Jesenice

9.6.2020

Športna zveza Jesenice

Povabilo društvom, klubom, ljubiteljem športa in športnim organizacijam za pomoč pri delu Športne zveze Jesenice.

Vabljeni vsi, ki bi želeli delati v športu ali se aktivno vključiti v delo odborov in komisij OKS –ZŠZ, da do konca junija kontaktirate športno zvezo in predlagate svoje kandidate za:
- predsednika, podpredsednika in sekretarja zveze,
- člana izvršnega odbora Športne zveze Jesenice,
- člana komisije za množičnost in rekreacijo,
- člana komisije za tekmovalni šport,
- člana komisije za šolski šport,
- člana nadzornega odbora,
- člana disciplinske komisije.

Prijave sporočite na e-naslov: jesenice@olympic.si, zsj.koordinator@siol.net ali informacije pridobite na telefonu: 041 676 554. Ob prijavi navedite vašo željo, v kateri organ ŠZ bi se kandidat rad vključil. Z vsakim prijavljenim kandidatom bo objavljen razgovor.

Sekretar:
Branko Jeršin l.r

Predsednik:
Rajko Peternel l.r.