Razpisi

Ponovni javni poziv za najem prostora za postavitev zabaviščnega parka

25.2.2020

Priloge:

Zavod za šport Jesenice ponovno objavlja javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem javne površine za postavitev začasnega zabaviščnega parka v času tradicionalne prireditve

»JOŽEFOV SEJEM 2020«.

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora, javne površine za postavitev začasnega zabaviščnega parka v času tradicionalne prireditve »Jožefov sejem 2020«, ki bo potekala od 19. do 22. marca 2020, na prireditvenem prostoru Stara Sava na Jesenicah.

1. Predmet poziva: zbiranje ponudb za oddajo prostora za postavitev začasnega otroškega zabaviščnega parka z namenom sejemske popestritve »Jožefov sejem 2020« v razponu od 9. do 22. marca 2020 oziroma najmanj za čas prireditve od 19. do 22. marca 2020 (pripravljalna opravila niso všteta).

2. Lokacija: javna površina na Stari Savi med poslovnimi prostori družbe KOV d.o.o. in Vipro d.o.o.; parc. št. 897/11, 901/15 in 902/120 k. o. Jesenice, k.o. cca 900 m2, last Občine Jesenice. Natančneje je lokacija razvidna iz priloženega »ortofoto« posnetka.

Več v prilogi, obrazec za ponudbo je priložen vabilu.

Rok prijave: 5.3.2020.

Zavod za šport Jesenice

Poglejte še: