Razpisi

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo masažnih miz

12.2.2020

Priloge:

Na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) Zavod za šport Jesenice objavlja

N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnine

Naziv upravljavca: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, matična številka 1638629000, davčna številka SI 33564540.

Opis predmeta in izhodiščna cena: predmet prodaje je premičnina - električna masažna miza; proizvajalec Novak M d.o.o., Komenda, dimenzije 65 cm x 220 cm, dvig mize na električni pogon, leto nabave 2013. Naprodaj so tri električne masažne mize.

več informacij v prilogi »

Rok za oddajo vloge: 6. marec 2020 do 12:00 ure.