Razpisi

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za mobilne tarče

25.11.2019

Priloge:

Zavod za šport Jesenice na podlagi 80. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18)

N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe

za najem premičnine:
- štirje (4) kompleti mobilne elektronske tarče znamke SIUS, model Hybridscore HS 10 z lovilcem diabol, priključkom na računalnik in prenosnim računalnikom HP 250G6 i3 s programsko opremo Windows 10.

Izhodiščna mesečna najemnina za navedeno premičnino je 36 EUR brez DDV.

Za najem predmetne premičnine bo sklenjena neposredna pogodba za obdobje 5 let. Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Zavoda za šport Jesenice. Najemnina se plačuje mesečno po izstavljenem računu. Pravočasno plačilo najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Izjavo o interesu oziroma ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu, ki je sestavni del te namere o sklenitvi neposredne pogodbe. Rok za prijavo na namero je 20 dni od objave na spletni strani.

več informacij v prilogi »