Razpisi

Namera o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo

7.11.2019

Priloge:

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Zavod za šport Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

o oddaji nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo

Zavod za šport Jesenice objavlja namero o sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi športnih objektov Balinišče Baza, ki se nahaja v Logu Ivana Krivca na parc. št. 73, k.o. Jesenice in parc. št.: 74, 2175 k.o. Jesenice (številka stavbe 3251), ki vsebuje športno dvorano za balinanje v izmeri 565,7 m2 in klubski objekt v izmeri 162,5 m2 (klubski prostor s točilnico, čajno kuhinjo, skladiščem, sanitarijami in predsobo v pritličju ter večjo sobo in tremi pisarnami ter sanitarijami v nadstropju) ter pripadajoče zemljišče.

več informacij v prilogi »