Razpisi

Javni razpis za uporabo športnih objektov v sezoni 2019-2020

13.8.2019

Priloge:

Zavod za šport Jesenice na podlagi 6. člena Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa (Ur. l. 92/2012) objavlja

JAVNI RAZPIS V SEZONI 2019/2020

ZA ODDAJO TERMINOV OZIROMA ŠPORTNIH OBJEKTOV V OBČASNO UPORABO ALI NAJEM

več informacij v prilogi »

Rok prijave je do vključno 31.08.2019.