Razpisi

Namera o oddaji poslovnega prostora v najem

7.6.2019

Priloge:

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Zavod za šport Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnega prostora in vlaganja

Predmet najema: poslovni prostor v pritličju upravne stavbe Zavoda za šport Jesenice na Ledarski ulici 4, Jesenice, ki stoji na parcelah ID znak: parcela 2175 717/8 in ID znak: parcela 2175 717/4. Poslovni prostor v skupni izmeri 239,22 m2 obsega glavni prostor, predprostor s sanitarijami, čajno kuhinjo, pisarno in dve garderobi.
več informacij v prilogi »

Rok prijave: 27.6.2019