Razpisi

Vabilo na redni občni zbor Športnega društva Jesenice

sreda, 24.4.2019

ŠPORTNO DRUŠTVO JESENICE
LEDARSKA UL. 4, 4270 JESENICE

Datum : 9.4.2019

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR ŠPORTNEGA DRUŠTVA JESENICE

V skladu s pravili Športnega društva Jesenice in sklepom UO društva iz 8.4.2019, vas vabim na redni občni zbor Športnega društva Jesenice, ki bo v SREDO 24. APRILA 2019 OB 18.00 V VIP 2 hokejske dvorane (vhod skozi stari službeni vhod v dvorano).

DNEVNI RED:

  1. POZDRAV PREDSEDNIKA IN IMENOVANJE ORGANOV ZA VODENJE OBČNEGA ZBORA (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja, overovatelja zapisnika).
  2. POROČILO PREDSEDNIKA IN SEKRETARJA DRUŠTVA.
  3. OBRAVNAVA IN POTRDITEV BILANCE DRUŠTVA ZA LETO 2018.
  4. FINANČNO POROČILO ZA PRVI KVARTAL LETA 2019.
  5. PROGRAM DELA S POUDARKOM NA SKUPNIH ZADEVAH, KI SO POMEMBNA ZA DELOVANJE DRUŠTVA.
  6. RAZNO.

V skladu s pravili društva je občni zbor sklepčen, če je prisotnih polovica članov društva. V primeru, da je pričetku občnega zbora prisotnih manj kot polovica članov društva se začetek preloži za pol ure. Po preteku tega časa, pa je občni zbor veljavno odloča, če je prisotnih vsaj 30 članov društva.
PROSIM, DA PREDSEDNIKI KLUBOV ZAGOTOVITE SKLEPČNOST OBČNEGA ZBORA. PRISOTNIH NAJ BO VSAJ PET ČLANOV POSAMEZNIH KLUBOV!

Športni pozdrav!

Predsednik ŠD Jesenice
VINKO OTOVIČ l.r.