Razpisi

1. Prižig lučk - Miklavžev sejem - javni poziv 2018

14.11.2018

Priloge:

Zavod za šport Jesenice objavlja javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem na prireditvi

»MIKLAVŽEV SEJEM 2018«.

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za začasen najem prostora za postavtev stojnic oziroma razstavnih in gostinskih začasnih objektov na javnih površinah v času prireditve »MIKLAVŽEV SEJEM 2018«, ki bo od 5. do vključno 7. decembra 2018 na Trgu Toneta Čufarja, Jesenice. Na dan otvoritve sejma, 5. decembra bo potekala prireditev »Prižig novoletnih lučk« z zabavnim in glasbenim programom od 16:00 do predvidoma 21:00 ure. V času sejma bo zagotovljeno le dnevno varovanje.

Na sejmu lahko sodelujejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti in katerih izdelki ustrezajo zakonskim zahtevam ter so primerni prazničnem vzdušju. Izdelki so lahko namenjeni predstavitvi ali prodaji, zainteresirani ponudniki pa so dolžni sami poskrbeti za skladnost njihovega poslovanja z zakonodajo in nočno varovanje. Na sejmu želimo predstaviti najrazličnejše izdelke domače in rokodelske obrti primerne za obdarovanje naših najbližjih.

Predmet najema je prostor dimenzij 2m x 1m (za postavitev stojnice), ali prostor za gostinsko dejavnost po dogovoru z organizatorjem (1x za postavitev »jurčka« za pijačo, 1x za postavitev premičnega zabojnika/jurčka za hrano). Organizator odloča o dodelitvi razstavnega prostora posameznemu ponudniku, merilo je čas oddaje prijave in pravočasno plačilo. Ponudniki lahko uporabijo svoje stojnice in jurčke ali jih proti plačilu najamejo pri organizatorju. Neprofitna društva in zavodi na območju občine imajo na razpolago 5 brezplačnih prostorov s stojnicami za predstavitev njihove ponudbe.

Zainteresirani ponudniki udeležbo na sejmu prijavijo na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del tega vabila in se šteje kot pogodba. Z oddano prijavnico ponudniki soglašajo s Splošnimi pogoji sodelovanja na prireditvi »Miklavžev sejem 2018«, ki so sestavni del tega vabila.

Rok za oddajo ponudb je do 3. decembra 2018. Izpolnjene in podpisane prijavnice pošljite na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, s pripisom »Miklavžev sejem 2018«. Ponudniki s pravočasno oddanimi prijavami in poravnanimi obveznostmi bodo imeli prednost pri izbiri prostora. Tisti ponudniki, ki ne poravnajo obveznosti preko transakcijskega računa organizatorja plačajo 20,00 EUR višjo ceno najema.

Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 04/5884 665 ali elektronskega naslova: zsj.programi@siol.net - Gaber Šorn.

Prijavnica in splošni pogoji so dostopni na tej povezavi.

Vabljeni k sodelovanju!

Zavod za šport Jesenice