Razpisi

Namera o oddaji v najem - teptalni stroj

30.11.2017

Priloge:

Na podlagi 8. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Zavod za šport Jesenice objavlja naslednjo:
NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe za najem premičnega premoženja

  1. Predmet oddaje v najem je premičnina - SNEŽNI TEPTALNI STROJ (Proizvajalec: Kassbohrer; tip: Pisten Bully 300W; motor: Mercedes Benz OM 906 LA; moč motorja: 240 kW; prostornina: 7200 ccm; širina: 4160 cm; dolžina s plugom in frezo: 10075 mm; teža: 7550 kg; priključki: plug, frezar; leto izdelave: 1998; uporaba: cca 3000 delovnih ur.
  2. Informacije za ogled predmetne premičnine in druge informacije v zvezi z oddajo v najem dobite na tel. 04-5884 662, kontaktna oseba mag. Almin Gorinjac ali na e- naslovu zsj.jesenice@siol.net.
  3. Pogodba bo sklenjena v roku 15 dni od objave te namere na spletni strani Zavod za šport Jesenice.

Jesenice, 30.11.2017

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
direktor,
mag. Almin Gorinjac