Razpisi

Namera o oddaji v najem - motorne snežne sani

30.11.2017

Priloge:

Na podlagi 8. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Zavod za šport Jesenice objavlja naslednjo:
NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe za najem premičnega premoženja

  1. Predmet oddaje v najem je premičnina - MOTORNE SNEŽNE SANI TAJGA (proizvajalec: Russkaja mechanika, d.d.; tip: Tajga 500 TLR Widetrack; moč motorja: 37 kw; prostornina: 500 ccm; skupna teža: 515 kg, dolžina smuči: 3210 mm, širina z MSK do 1390 mm; višina: 1325 mm, posebna priklopna kljuka za vlečne sani; leto nabave: 1998).
  2. Informacije za ogled predmetne premičnine in druge informacije v zvezi z oddajo v najem dobite na tel. 04-5884 662, kontaktna oseba mag. Almin Gorinjac ali na e- naslovu zsj.jesenice@siol.net.
  3. Pogodba bo sklenjena v roku 15 dni od objave te namere na spletni strani Zavod za šport Jesenice.

Jesenice, 30.11.2017

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
direktor, mag. Almin Gorinjac