Razpisi

2. Razpis MCJ Višji svetovalec področja III

24.11.2017

Priloge:

Zavod za šport Jesenice (ZŠJ) na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr.) objavlja prosto delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (šifra DM I017161)
v notranji organizacijski enoti Mladinski center Jesenice (OE MCJ)
več informacij v razpisu »

Rok prijave: 5.12.2017