Razpisi

Javno zbiranje ponudb za prodajo - teptalni stroj

23.12.2016

478-102/2016 - Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Jesenice in v upravljanju javnega zavoda »Zavoda za šport Jesenice« - snežni teptalni stroj.

Priloge:

Rok za oddajo ponudb: 9.1.2017

razpis20161223-javno-zbiranje-ponudb.pdf razpis20161223-razpisna-dokumentacija-1.pdf