Razpisi

Razpis za postavitev zabaviščnega parka na Jožefovem sejmu 2016

26.1.2016

Javni zavod Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice (upravljavec), na podlagi 4. odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem površine za postavitev začasni Otroški zabaviščni park.

Priloge:

Rok za oddajo ponudb: do 16.2.2016.