Razpisi

Natečaj za izdelavo idejne zasnove celostne grafične podobe Zavoda za šport Jesenice

26.8.2015

Datoteke:

POZIV K PRIJAVI NA NATEČAJ ZA IZDELAVO IDEJNE ZASNOVE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE ZAVODA ZA ŠPORT JESENICE

Jesenice, 16.7.2015
Nosilec projekta in naročnik:
Zavod za šport Jesenice (v nadaljevanju ZŠJ), Ledarska ulica 4, 4260 Jesenice

Rok za prijavo: 10.9.2015, upoštevane bodo pošiljke s potnim žigom z vključno 10.9.2015 in pripisom na kuverti NATEČAJ ZA IZDELAVO IDEJNE ZASNOVE CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE«, ne odpiraj, ali bodo tega dne do 13. ure osebno dostavljene na sedež Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice v sprejemno pisarno v 1. nadstropju.

Med vsemi prispelimi predlogi bo ocenjevalna komisija do 15. septembra 2015 izbrala zmagovalnega prijavitelja, s katerim bo sklenila pogodbo o sodelovanju za izdelavo celostne grafične podobe v višini, ki jo bo prijavitelj navedel v prijavi. Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni na spletni strani www.zsport-jesenice.si, najkasneje 17. septembra 2015, morebitni izbrani kandidat bo o izidu obveščen tudi pisno po pošti oziroma preko telefona ali e-naslova, ki ga bo navedel ob prijavi.

Več informacij pa v besedilu razpisa.

direktor:
Zoran Kramar, dipl. inž.