Razpisi

Zbiranje ponudb - najem prostora za letni bife na kopališču Ukova

20.5.2015

Javni zavod Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4,4270 Jesenice (upravljavec), na podlagi 4. odstavka 2. člena Zakona 0 stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, 5t. 86/1 0), objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostor za letni bife na kopališču Ukova

Javni zavod Zavod za šport Jesenice, daje v najem prostor za letni bife na kopališču Ukova, Ukova 3, Jesenice. Prostor najema vsebuje:
- prostor za postavitev točilnega pulta v velikosti 2m x 2m,
- odprto pokrito teraso v velikosti 6m x 5m

Datoteke:

Rok prijave: 10.06.2015 do 12.00 ure.