Razpisi

Zbiranje ponudb za Zabaviščni park 2015

5.2.2015

Javni zavod Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice (upravljavec), na podlagi 4. odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem površine za postavitev začasni Otroški zabaviščni park.

Datoteke:

Rok prijave: 24.02.2015 do 12.00 ure.