Razpisi

Izredni Občni zbor Namiznoteniškega kluba Jesenice

22.1.2014

ŠPORTNO DRUŠTVO JESENICE
Sekretariat ŠD Jesenice
Datum: 13.01.2014

Upravni odbor ŠD Jesenice je na seji 16.10.2013 sprejel sklep, da se v primeru, če sedanje vodstvo Namiznoteniškega kluba Jesenice do sredine decembra ne skliče občnega zbora kluba, to stori Sekretariat ŠD Jesenice.

Ker do 10.1.2014 ni prišlo do sklica s strani dosedanjega vodstva NTK Jesenice Sekretariat ŠD Jesenice sklicuje izredni Občni zbor Namiznoteniškega kluba Jesenice.

Občni zbor NTK Jesenice bo v sredo 22.1.2014 ob 18.00 uri v VIP prostoru športne dvorane ( stari VIP 1. Nadstropje - vhod iz zahodne strani ).

Dnevni red:

  1. Obrazložitev vzrokov za sklic izrednega občnega zbora NTK Jesenice
  2. Imenovanje delovnih teles za vodenje občnega zbora NTK Jesenice ( delovnega predsedstva -2 člana, verifikacijske(istočasno tudi volilne komisije)- 3 člani, zapisnikarja in overovatelja zapisnika -1).
  3. Ugotovitveni sklep verifikacijske komisije kdo lahko glasuje.
  4. Predlog razrešitve dosedanjega vodstva kluba.
  5. Volitve novega izvršnega odbora NTK Jesenice
  6. Predlog programa dela za leto 2014, ki bo tudi osnova za prijavo na razpis za občinska sredstva.
  7. Razno

Občnega zbora se lahko udeležijo vsi dosedanji člani kluba, ter zainteresirana javnost. Glasovalno pravico imajo vsi, ki do začetka občnega zbora poravnajo članarino za leto 2014.

VABLJENI!

Za sekretariat ŠD Jesenice:
Branko Jeršin
Generalni sekretar