Razpisi

Javno povabilo za oddajo prostora za zabaviščni park na Jožefovem sejmu

18.2.2013

Javni zavod Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice (upravljavec), na podlagi 4. odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem površine za postavitev začasni Otroški zabaviščni park:

Datoteke:

Rok prijave: 26.02.2013 do 12.00 ure.