Razpisi

Športne igre Jesenic 2012 - Liga v odbojki

pričetek lige 2.10.2012,
prijave do 28.9.2012

razpis lige v odbojki 2012

Trenutno prijavljene ekipe:
- Max bar, vodja: Urban Subotič,
- Trias, vodja: Emir Čatak,
- Acroni, vodja: Madja Reberšak Iskra,
- Doka, vodja: Nac Udovč,
- Splošna Bolnišnica Jesenice, vodja: Sandi Novak,
- Fontana, vodja: Mark Mišič,
- Gasilci, vodja: Robert Kejžar.