Razpisi

JAVNI RAZPIS - IZOBRAŽEVANJE 2011

19.05.2011

Javni razpis za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v občini Jesenice za leto 2011 – področje športa - Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v letu 2011

Razpis, navodila, obrazci:

Rok za prijavo na razpis: 02.06.2011