Fair play kotiček

PO TRENERJIH SE ŠPORTNIKI ZGLEDUJEJO

16.11.2010

FAIR PLAY - PO TRENERJIH SE ŠPORTNIKI ZGLEDUJEJO

 • zato spoštujem pravila
 • spoštujem sodnike in njihove odločitve
 • spoštujem tekmeca
 • pri meni imajo vsi enake možnosti za sodelovanje
 • vedno ohranim oblast nad samim seboj in svojimi ravnanji
 • nikoli ne zasmehujem svojih varovancev, niti nasprotnikov
 • prepoznam in nagrajujem dosežke, ki niso povezani s točkami in zmagami (primerno vedenje,zavzetost pri delu, sodelovanje s so tekmovalci)

Moje želje in cilji so:

 • želim si, da bo športnikovo doživetje športa pozitivno!
 • želim, da moji športniki dobro nastopajo, vendar pri tem ne pozabljam na njihov celovit razvoj!
 • prepričan sem, da so poštenost, spoštovanje, disciplina, del zmagovalne taktike;
 • ob zmagi poudarim veselje in zadovoljstvo, toda ne pozabim na področja, ki jih še lahko izboljšamo, kajti ob zmagah se učimo!
 • zato tudi poraz lahko razumemo kot novo učno lekcijo;
 • pohvalim svoje športnike za trud in se pozitivno zazrem v prihodnost.

Zavedam se, da le delo in trud vodita k uspehu! Imamo različne možnosti, različne sposobnosti!

NIKOLI PA SE NE BOM POSLUŽOVAL NEDOVOLJENEGA ZA DOSEGO CILJEV!
ZATO TUDI DOPING NE HVALA!

SAMO FAIR PLAY VODI NAPREJ!

Pripravil: Branko Jeršin Zavod za šport Jesenice
vir: Priročnik za trenerje in organizatorje (avtorji: Matjaž Fleischman, Milan Hosta, Maja Smrdu- Zavod za fair play in strpnost v športu /Ljubljana 2004)