Fair play kotiček

Deset zapovedi za starše mladih športnikov

27.10.2010

Deset zapovedi za starše mladih športnikov :

  1. Otroka ne bom silil v šport!
  2. Zapomnil si bom, da moj otrok sodeluje zaradi svojega užitka, ne mojega!
  3. Otroka bom spodbujal, da igra po pravilih in rešuje konflikte brez nasilja in sovražnosti!
  4. Otroka bom naučil, da zmaga ni vse, vsaj enako pomembna sta sodelovanje in vloženi trud!
  5. Poskrbel bom, da se bo otrok počutil kot zmagovalec, če bo igral pošteno!
  6. Otroku se ne bom posmehoval ali nanj kričal, če bo napravil napako!
  7. Zavedam se, da se otroci najhitreje naučijo iz tistega, kar vidijo!
  8. Pohvalil bom dobre poteze domačega ali gostujočega moštva!
  9. Podpiral bom prepoved verbalnih in fizičnih zlorab ali nasilja v športu!
  10. Spoštoval bom odločitve trenerjev, ki se posvečajo mojemu otroku!

Vir: Zavod za fair play in strpnost v športu / iz priročnika za starše avtorjev: Matjaža Fleischmana, Milana Hoste in Maje Smrdu