Foto arhiv

Ogled soteske Dobršnik

17.7.2020

Soteska Dobršnika, skozi katero je bila zgrajena turistična pot leta 1910, je sedaj zapuščena in ponekod zelo težko prehodna. Potok Dobršnik je zarezal svojo strugo v južna pobočja Hruškega vrha, zato je na razmeroma kratki razdalji ob premagovanju velike višinske razlike nastala slikovita soteska s slapovi.

O obnovi poti skozi sotesko je bilo govora v preteklosti, vendar doslej ni bilo uspeha. Na Zavodu za šport Jesenice smo se skladno z novo turistično strategijo, ki je sicer v postopku sprejema, odločili in si sotesko v spremstvu vodnika 9. julija 2020, znova ogledali. Del doživetja si lahko ustvarite s pomočjo fotografij, ki smo jih posneli.

Soteska Dobršnik ima turistični potencial, saj z ureditvijo zavarovane poti dopušča bolj množičen obisk, ker so strmejša in izpostavljena mesta zavarovana in je soteska tako dostopnejša. Zadnje čase so dodobra obiskane tako imenovane športne ferate, ki so namenjene adrenalinskemu doživetju in fizični aktivnosti tistih, ki jim telovadba in trim steza ne nudita dovolj doživetja.

Ena takih bi lahko bila tudi soteska Dobršnik, seveda pa je pred tem potrebno pridobiti ustrezna soglasja, urediti poti z lastniki zemljišč in urediti zavarovano pot skozi sotesko. Na zavodu bomo poskrbeli za oceno stroška ferate in predlog ureditve ferate v sodelovanju z RAGOR-jem.